برترین جملات کوین ترودو

فهرست محتوای این مقاله

کوین ترودو در کتاب ها و سمینار هایی مانند آرزوی تو دستور توست جملات انگیزشی و مهمی را ذکر میکند که اگر به جملات کوین ترودو توجه کنید بسیاری از مشکلات روزانه شما حل خواهد شد .

ما برای اولین بار شروع به جمع آوری سخنان برتر کوین ترودو کرده ایم و آنها را برای شما قرار دادیم تا با مطالعه آن علاوه بر یاد آوری موضوعات آموزشی مطرح شده در دوره های کوین ترودو ، بتوانید به صورت روزمره نیز از این جملات استفاده کنید .

جملات کوین ترودو

” You can be, do, have anything and everything you want “

شما میتوانید هر کس میخواهید باشید و هر چه را که میخواهید داشته باشید .


“When your attitude is right, the facts don’t matter, because what you think are facts are mostly opinions.”

وقتی نگرش شما درست باشد ، واقعیتها اهمیتی ندارند ، زیرا آنچه فکر می کنید واقعیت هستند ، بیشتر عقاید هستند .


“Most people fail because, they’re always concerned about the “how””

بیشتر مردم شکست میخوردند زیرا، آنها همیشه نگران “چگونه” هستند.

برای درک این جمله باید سمینار آرزوی تو دستور توست را مشاهده نمایید :

[irp posts=”1790″ name=”کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست – زیرنویس فارسی”]


“Go as far as you can see, and when you will get there, you will see further”

تا جایی که می توانید ببینید را بروید و وقتی به آنجا رسیدید، شما جلوتر را خواهید دید .


“Most people have no idea how good their body is designed to feel.”

بیشتر مردم نمی دانند که بدن آنها چه قدر خوب طراحی شده تا بتوانند احساس کنند .


“It is not who you know is about who knows you”

مهم نیست شما چه کسانی را میشناسید ، مهم این است چه کسانی شما را می شناسند .


“Listen to people who have what you want and have been where you are.”

به افرادی گوش کنید که چیزی که شما می خواهید را داشته باشند و جایی که شما هستید بوده باشند .


“It is not about the money; it is the person you become”

همه چیز فقط پول نیست ، بلکه فردی است که شما به آن تبدیل می شوید .


“The person you will become 5 years from now will be determined by book you read and people you hang out”

فردی که شما در 5 سال آینده به آن تبدیل خواهید شد توسط کتاب هایی که میخوانید و افرادی که با آنها معاشرت دارید مشخص خواهد شد .


“The thinking part is 99.9% of how success is created”

قسمت تفکر 99.9 درصد از ایجاد موفقیت را تشکیل می دهد .


“Your dream has to be so big; it would take 3 lifetimes to accomplish.”

رویای شما باید آنقدر بزرگ باشد ، که برای رسیدن به آن به سه بار زندگی نیاز داشته باشد .


“Believe you can succeed and you will.”

باور کنید که موفق می شود و آن وقت خواهید شد .


“Everything is at its core, simply a vibration or energy. Everything is connected to everything else. Noting is separate.”

همه چیز در هسته خود به سادگی از ارتعاش یا انرژی تشکیل شده است . همه چیز به همه چیز متصل است ، هیچ چیز جدا نیست .


“Always look at people who walk the walk, not just talk the talk.”

همه به افرادی نگاه کنید که راه رفتن را راه می روند ، نه حرف زدن را حرف میزنند .


“There is no such thing as a hopeless situation. Every single circumstance of your life can change!”

هیچ چیز به عنوان یک وضعیت ناامید کننده وجود ندارد. تک تک شرایط زندگی شما می تواند تغییر کند!


“The difference between me and you is the size of our dreams and time.”

تفاوب بین من و شما در اندازه رویاها و زمان ما است .


“Do the right things, long enough, consistently.”

کارهای درست را ، به مدت مناسب و به صورت دائم انجام دهید .


“Leaders are always readers, reading book is vital to your success”

رهبران همیشه خواننده هستند ، خواندن کتاب برای موفقیت شما بسیار مهم است .


“A positive mind finds a way it can be done; A negative mind looks for all the ways it can’t be done.”

یک ذهن مثبت به دنبال راه برای انجام است ، یک ذهن منفی به دنبال تمام راه هایی که نمیتوان انجام داد .


“What you want, wants you.”

آنچه که شما آنرا می خواهید ، شما را می خواهد .


“A punch is not a punch … it’s a PUNCH.”

یک مشت فقط یک مشت نیست … یک مــــشــــت است !

برای درک این جمله باید سمینار آرزوی تو دستور توست را مشاهده نمایید :

[irp posts=”1790″ name=”کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست – زیرنویس فارسی”]


“Feel good now, and keep feeling beter”

همین حالا احساس خوبی داشته باشید و سعی کنید همیشه احساس بهتری داشته باشید


“If you feel sick and tired of being sick and tired, you at a turning point of your life.”

اگر از خستگی و بیماری خودتان خسته و بیمار شده اید ، شما در نقطه تغییر زندگی خود هستید


“Strength and growth come only through continuous effort and struggle.”

قدرت و رشد تنها با تلاش و مبارزه مداوم بدست می آید .


“I don’t know how, my radar screen says it’s impossible, it will be interesting to see how things get fixed.”

من نمیدانم چگونه ، صفحه رادار من میگوید امکان پذیر نیست، خیلی جذاب است که ببینیم چطور همه چیز درست می شود .


 

لطفا در صورتی که جمله دیگری از کوین ترودو در ذهن شماست آن را در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید تا مجموعه تکمیل شود .

یک پاسخ

  1. برای رسیدن به هدفتون باید یک اشتیاق سوزان داشته باشید طوری که بدون اون نتونید زندگی کنید..
    و باید بگید انقدر اونو میخام که حتی یه لحظه هم نمیتونم براش صبر کنم..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *